Prieskum trhu je proces hodnotenia životaschopnosti novej služby alebo produktu prostredníctvom výskumu, ktorý sa uskutočňuje priamo s potenciálnymi zákazníkmi. Umožňuje spoločnosti definovať svoj cieľový trh, získať názory a spätnú väzbu od spotrebiteľov. Hlavným cieľom je zistiť ich záujem o produkt alebo službu. Prieskum odpovedá na rôzne otázky. Môže vám poskytnúť užitočné informácie o tom, kto sú vaši kupujúci a ako poskytovať pridanú hodnotu, ktorú im momentálne neponúka žiadna iná firma. Okrem primárnych informácií získaných priamo od spotrebiteľov sa využívajú aj sekundárne informácie - údaje dostupné z externých zdrojov.

 

Prieskum trhu je kritickým nástrojom, ktorý spoločnosti používajú na pochopenie toho, čo spotrebitelia chcú, na vývoj produktov, ktoré títo spotrebitelia budú používať. Môže byť vykonaný interne alebo treťou stranou, ktorá sa špecializuje na prieskum trhu. Testované subjekty sú zvyčajne odmeňované vzorkami produktov a poukážkami na nákup.

 

Štúdia trhu je analýza dopytu spotrebiteľov po produkte alebo službe. Zameriava sa na všetky faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po produktoch a službách. Patrí tam cena produktu, umiestnenie, konkurencia, ako aj všeobecné ekonomické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie nového produktu, či už k lepšiemu alebo horšiemu.

 

 

Prečo robiť prieskum trhu?

 

 

Spoločnosti uskutočňujú prieskum trhu pred uvedením nových produktov na trh. Určujú príťažlivosť pre potenciálnych zákazníkov prostredníctvom cieľových skupín, telefonických rozhovorov a dotazníkov. Na základe výsledkov sa určuje konečný dizajn produktu a jeho umiestnenie na trhu. Prieskum trhu jednoducho ponúka prehľad vecí, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok produktov a služieb.

 

Prieskum trhu vám umožňuje stretnúť sa s kupujúcim. Pochopením problémov vášho potenciálneho zákazníka môžete vytvoriť svoj produkt alebo službu tak, aby ho prirodzene oslovila. Výsledkom je, že môžete robiť lepšie obchodné rozhodnutia, ak máte väčší prehľad.

Základné otázky pri uvádzaní nového produktu alebo služby na trh:

 

  1. Kto je vaše cieľové publikum?
  2. Kto a čo tvorí váš trh?
  3. Od ktorého z konkurentov vaša cieľová skupina nakupuje?
  4. Čo je trendy vo vašom odvetví a v očiach kupujúceho?
  5. Čo ovplyvňuje nákupy a konverzie medzi vašim cieľovým publikom?
  6. Aké sú postoje spotrebiteľov k určitej téme, produktu, značke?
  7. Existuje dopyt po produktoch, do ktorých investujete?
  8. Aké sú neriešené alebo nedostatočne obsluhované potreby zákazníkov, ktoré možno premeniť na predajnú príležitosť?
  9. Aké sú postoje k cenám pre konkrétny produkt alebo službu?

 

Mnoho spoločností využíva prieskum trhu na testovanie nových produktov a získavanie informácií od spotrebiteľov o tom, aké druhy produktov a služieb potrebujú.

 

Napríklad spoločnosť, ktorá zvažuje začatie podnikania, môže vykonať prieskum trhu, aby otestovala životaschopnosť svojho produktu alebo služby. Ak prieskum trhu potvrdí záujem spotrebiteľov, podnik môže s istotou pokračovať vo svojom podnikateľskom pláne. Ak nie, spoločnosť môže použiť výsledky prieskumu trhu na úpravu produktu tak, aby bol v súlade so želaniami zákazníkov.

 

 

Typy prieskumu trhu

 

 

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môžete vykonávať prieskum trhu a zhromažďovať údaje o zákazníkoch, ale nemusíte sa obmedzovať len na jednu metódu prieskumu.

 

 

Osobné rozhovory

 

Spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, už od svojich počiatkov robili rozhovory s ľuďmi na ulici o novinách a časopisoch. Pýtali sa, či si spomínajú na niektorú z reklám alebo značiek, ktoré v nich boli uverejnené. Údaje zozbierané z týchto rozhovorov sa porovnávali s  publikáciami, aby sa určila účinnosť týchto reklám.

 

Focus Groups

 

Fokusová skupina je malý počet vzoriek spotrebiteľov, ktorí sa vyberú na vyskúšanie produktu alebo sledovanie reklamy. Skupina je potom požiadaná o spätnú väzbu, o vnímaní produktu, značky spoločnosti alebo konkurenčných produktov. Spoločnosť na základe zozbieraných informácií urobí rozhodnutia o tom, čo urobí s produktom alebo službou.

 

Telefonický prieskum

 

Techniku rozhovorov na ulici nahradil telefonický rozhovor. Telefonický anketár zbiera informácie efektívnejším a nákladovo prijateľnejším spôsobom.

 

Výskum prieskumu

 

Prieskumy predstavujú nákladovo efektívny spôsob zisťovania postojov spotrebiteľov bez toho, aby ste museli s niekým osobne robiť rozhovory. Spotrebiteľom sa posielajú prieskumy poštou, zvyčajne s kupónom alebo poukážkou. Tieto prieskumy pomáhajú určiť, ako spotrebitelia vnímajú produkt, značku a cenu.

 

Online prieskum

 

Keďže ľudia trávia viac času online, aktivity prieskumu trhu sa posunuli aj do virtuálneho sveta. Online prieskum trhu používa rovnaké stratégie a techniky ako tradičný primárny a sekundárny prieskum trhu, ale vykonáva sa na internete. Potenciálni zákazníci môžu byť požiadaní, aby sa zúčastnili prieskumu a poskytli spätnú väzbu na produkt.

 

Zber údajov stále používa formulár v štýle prieskumu. Ale namiesto toho, aby spoločnosti aktívne hľadali účastníkov na ulici alebo im zavolali na telefón, ľudia sa môžu rozhodnúť, že sa zaregistrujú, zúčastnia sa prieskumov a ponúknu názory, keď budú mať čas. Prečo sú online prieskumy také populárne? Sú jednoduché, lacné a môžu rýchlo nazbierať veľa údajov. Navyše, údaje sa dajú celkom jednoducho analyzovať.

 

 

Výhody prieskumu trhu

 

 

Prieskum trhu je nevyhnutný pre rozvoj značky a spokojnosť zákazníkov. Keďže je nepravdepodobné, že produkt osloví každého spotrebiteľa rovnako, silný program prieskumu trhu môže pomôcť identifikovať kľúčové demografické skupiny a trhové segmenty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú daný produkt používať.

 

Prieskum je tiež dôležitý pre rozvoj reklamného úsilia spoločnosti. Je kľúčovou súčasťou štádia výskumu a vývoja spoločnosti. Pomáha spoločnostiam vopred pochopiť životaschopnosť nového produktu, ktorý majú vo vývoji. Prieskum trhu zisťuje ako by produkt mohol fungovať v reálnom svete.

 

 

Prečo je prieskum trhu tak cenný?

 

Bez výskumu nie je možné porozumieť svojim potenciálnym zákazníkom. Možno máte všeobecnú predstavu o tom, kto sú a čo potrebujú, ale ak si chcete získať ich lojalitu, musíte ísť hlbšie. Ak vám na tom veľmi nezáleží, stratíte zákazníkov v prospech niekoho, komu áno. Analýzy vám napríklad môžu povedať, že zákazníci odchádzajú, keď sa dostanú na vašu stránku, ale iba prieskum môže vysvetliť prečo. Výskum prekonáva predpoklady, trendy a takzvané osvedčené postupy.

 

Prieskum trhu vám zabráni plánovať vo vzduchoprázdne.