Firemná web stránka, digitálna brána v online podnikaní

V dnešnom podnikateľskom prostredí je webová stránka absolútnou nevyhnutnosťou. Nie sú určené len pre firmy, ktoré predávajú alebo nadväzujú kontakty online. Každá firma potrebuje nejaký druh prítomnosti vo virtuálnom svete, aby bola zabezpečená jej viditeľnosť. Aj keď existuje veľa internetových obchodov, kamenný obchod alebo individuálny konzultant potrebuje tiež webovú stránku.

 

Na modernom trhu tovarov a služieb je propagácia na internete najefektívnejším spôsobom, ako sa vyjadriť. Preto každá spoločnosť potrebuje kvalitnú a úspešnú webovú stránku. Webová stránka je online stránka alebo zbierka online stránok, ktoré sa používajú a sú vo vlastníctve určitej spoločnosti. Využíva sa na zdieľanie obsahu, vytváranie a udržiavanie online prítomnosti, predaj produktov a služieb, na tvorbu marketingových kampaní a pod.

 

Výhody webovej stránky

 

 1. Digitálny obchod pre vašu firmu.
 2. Oslovovanie veľkého publika.
 3. Pomáha zákazníkom pristupovať k vašim produktom alebo službám kdekoľvek a kedykoľvek.
 4. Efektívny nástroj na marketing, predaj a propagáciu vašich produktov a služieb.
 5. Vytvorenie alebo zlepšenie vašej značky a reputácie.
 6. Zlepšenie produktivity a efektívnosti vášho podnikania.

 

 

Je dôležité, aby ste si urobili prieskum skôr, ako si vytvoríte webovú stránku svojej firmy. Vyberte si možnosť, ktorá vyhovuje vášmu podnikaniu a zacieľuje na vaše hlavné publikum. Ak sa chcete odlíšiť od ostatných firiem, nájdite spôsob, ako urobiť svoju online prezentáciu jedinečnou.

 

 

Čo rozumieme pod firemnou web stránkou?

 

Firemná webová stránka je online platforma, ktorá predstavuje spoločnosť alebo organizáciu na internete. Slúži ako digitálny obchod, kde sa potenciálni zákazníci môžu dozvedieť o firme, prezerať produkty, služby a nakupovať. Účelom firemnej webovej stránky je poskytovať informácie o spoločnosti, jej produktoch, službách a o hodnotách potenciálnym zákazníkom.

 

Slúži tiež ako spôsob, akým môžu zákazníci kontaktovať firmu, klásť otázky a zadávať objednávky. Okrem svojej primárnej funkcie marketingového a predajného nástroja môže byť firemná webová stránka použitá aj na komunikáciu so zainteresovanými stranami, ako sú zamestnanci, partneri a investori. Celkovo je účelom firemnej webovej stránky zvýšiť povedomie o značke, generovať potenciálnych zákazníkov a zvyšovať predaj pre firmu.

 

Ide o stránku, ktorá slúži ako zástupca spoločnosti na internete. Obsahuje informácie o činnosti spoločnosti, kontakty, adresy, zoznam služieb, katalógy produktov a cenníky. Je na nej umiestnený formulár spätnej väzby. Stránka je cielená, určená pre také publikum, ako sú obchodní partneri a zákazníci.

 

Firemná webová stránka je online centrom pre vašu spoločnosť a všetko, čo robíte. Či už ste individuálny podnikateľ alebo väčší podnik, stále je dôležité mať online prítomnosť, aby ste mohli každého informovať o svojich obchodných službách. Je potrebné, aby ste boli objaviteľní na online trhu. Firemná webová stránka jasne vyjadruje, čo firma ponúka, podporuje obchodnú značku, zahŕňa spôsob, akým môžu návštevníci kontaktovať firmu a umožňuje prijímať online stretnutia alebo rezervácie.

 

 

Funkcie firemnej webovej stránky

 

Prilákanie nových zákazníkov

 

Stránka je reklamnou platformou určenou na prilákanie nových zákazníkov. Tu je len cieľové publikum, ktoré dostáva odpovede na všetky svoje otázky.

 

Prilákanie nových partnerov

 

Len neustály prílev nových obchodných partnerov umožňuje spoločnosti neustále sa rozvíjať. Na stránke je možné umiestniť investičné ponuky, programy pre predajcov a pod.

Vytvorenie pracovnej ponuky

 

Vytvorenie firemnej stránky sleduje ešte jeden cieľ – nábor zamestnancov. Na tento účel sú umiestnené informácie o kariérnych vyhliadkach, pracovných podmienkach, rozvrhu, sociálnych zárukách.

 

 

Typy firemných webových stránok

 

Portfóliové webové stránky

 

Umelci, dizajnéri, spisovatelia a herci musia udržiavať online portfólio. Ak pracujete v získavaní klientov pre kreatívnu prácu akýmkoľvek spôsobom, online portfólio je veľmi dôležité. Ľudia, ktorí pracujú v iných špecializovaných odvetviach, ako je organizovanie domácností, správa firemných údajov alebo dokonca stráženie domácich zvierat, môžu tiež chcieť zahrnúť „portfólio“ svojich rôznych klientov. Kľúčové vlastnosti portfóliovej webovej stránky sú fotogalérie, videogalérie a veľká úložná kapacita.

 

Webové stránky podujatí

 

Webové stránky podujatí sú dôležité pre večierky, konferencie, zájazdy a akékoľvek iné veľké podujatia so vstupenkami. Kľúčové vlastnosti webovej stránky podujatia sú kalendár podujatí, zoznamy udalostí, schopnosť predávať vstupenky a prijímať online platby.

 

Zážitkové webové stránky

 

Pre osobné udalosti, ako sú svadby a narodeninové oslavy, je webová stránka ideálna na poskytovanie dôležitých informácií o mieste, cestovaní a ubytovaní. Tieto webové stránky tiež obsahujú plány, program pre hostí a pod.

 

Vzdelávacie webové stránky

 

Školy, univerzity a online kurzy musia mať webové stránky, ktoré nielenže poskytnú potenciálnym študentom relevantné informácie o svojich programoch, ale aj spôsob, ako sa zaregistrovať a stať sa študentom. Mnohé vzdelávacie stránky slúžia ako platforma na poskytovanie online kurzov študentom. Vzdelávacie webové stránky sú najlepšie pre organizácie, ktoré sa snažia ponúkať širokú škálu kurzov pre študentov online. Kľúčové vlastnosti vzdelávacieho webu sú systém riadenia vzdelávania, predávanie vzdelávacích kurzov a online programov, možnosti členstva a študentské portály.

Prečo je dôležité poznať účel webovej stránky?

 

Poznanie účelu webovej stránky vám môže pomôcť pochopiť, čo sa web snaží dosiahnuť a ako sa to snaží dosiahnuť. Toto pochopenie môže byť užitočné z niekoľkých dôvodov. Môže vám pomôcť určiť, či je webová stránka vhodná pre vaše potreby. Ak je účelom webovej stránky poskytnúť informácie o téme, ktorá vás zaujíma, môže byť pre vás užitočným zdrojom. Na druhej strane, ak je účelom webovej stránky predať produkt alebo službu, o ktorú nemáte záujem, nemusí byť pre vás taká užitočná.

 

Poznanie účelu webovej stránky vám môže pomôcť pochopiť, ako je obsah organizovaný a ako nájsť informácie, ktoré hľadáte. Môže vám pomôcť vyhodnotiť dôveryhodnosť a spoľahlivosť webovej stránky.

Identita značky

 

Rovnako ako vaša osobná identita vás robí jedinečným, identita vašej značky je to, čo ju odlišuje od všetkých ostatných a robí ju výnimočnou. Silná identita značky je dôležitá pre podniky a obchodníkov, ktorí chcú uspieť na trhu a rýchlejšie rásť.

 

Identita značky stelesňuje vizuálnu a emocionálnu stránku. Zahŕňa logo, farby, písmo, šablóny a jazyk. To všetko vyjadruje hodnoty a osobnosť každej značky. Je súborom všetkých prvkov, ktoré spoločnosť vytvára, aby svojmu spotrebiteľovi zobrazila správny imidž. Zapamätateľná a konzistentná identita značky vás odlišuje od konkurencie, podporuje dôveru a lojalitu zákazníkov.

 

Pomáha zákazníkom pochopiť, čo znamená vaša firma a uľahčuje im výber vašich produktov alebo služieb. Vďaka osobitej identite je vaša firma ľahko rozpoznateľná a pomáha zákazníkom zapamätať si a identifikovať vašu značku.

 

 

 

Branding

 

Pojem branding označuje vnímanie firmy v očiach sveta. Branding odkazuje na vzťah medzi spotrebiteľmi a vašou značkou. Ide o proces, ktorý zahŕňa budovanie povedomia o značke a lojality zákazníkov. Patria sem skúsenosti každého človeka s vašou značkou. Je to to, čo si spotrebiteľ myslí a čo cíti, keď vidí vaše logo. Vašu značku tvorí zákazník na základe jeho vnímania vašej etiky, marketingu a správania značky. Cieľom brandingu je vytvoriť značku, ktorá v zákazníkovi vzbudí dôveru.

 

Hoci branding a firemná identita sú odlišné pojmy, idú ruka v ruke, pokiaľ ide o vytvorenie úspešného podnikania s lojálnymi zákazníkmi. Značka je viac než len vlastné logo. Dobrá značka zákazníkom ukazuje, čo znamená vaša firma a prečo by vám mali dôverovať viac ako ostatným.

 

Je dôležité investovať čas do formovania firemnej identity. Musíte sa uistiť, že vaša firemná identita alebo vizuálne vnímanie vašej značky sú navzájom v súlade. A čo je najdôležitejšie, musíte sa uistiť, že spôsob, akým vás vnímajú vaši zákazníci, je v súlade s tým, ako chcete, aby vás vnímali.

 

 

Prečo je identita značky dôležitá?

 

Vytvára silný prvý dojem

 

Identita značky je hlavný aspekt brandingu. Zameriava na osobnosť vašej značky a na hodnoty, ktoré odovzdávate zákazníkom. Dobre vytvorená identita značky okamžite komunikuje hodnoty a osobnosť vašej firmy. Vytvára silný prvý dojem na potenciálnych zákazníkov.

 

Buduje dôveru

 

Profesionálna identita značky pomáha budovať dôveru zákazníkov a zvyšuje pravdepodobnosť, že si vyberú vašu firmu pred konkurenciou. Identita značky sa skladá z toho, čo hovorí vaša značka, aké sú vaše hodnoty, ako komunikujete svoj produkt a čo chcete, aby ľudia cítili, keď komunikujú s vašou firmou. Identita značky je v podstate osobnosťou vášho podnikania a prísľubom pre vašich zákazníkov.

 

Prečo je povedomie o značke dôležité? Ľudia sú ochotní od vás nakupovať, aj keď je váš produkt drahší. Ak dokážete dosiahnuť vyššie uvedené veci, identita vašej značky posilní vaše povedomie a dôveryhodnosť.

 

 

Najdôležitejšie prvky identity značky

 

 

Logo

 

Logo nepredstavuje celú identitu, no je to životne dôležitý prvok v procese budovania značky. Je to najrozpoznateľnejšia časť vašej značky. Nachádza sa na všetkom - na webových stránkach, vizitkách, online reklamách a pod. Akokoľvek je vaše logo pre branding nevyhnutné, nie je to jediný prvok, ktorý robí identitu značky silnou. Vaše produkty, obaly alebo spôsob, akým prezentujete svoje služby, to všetko musí zohrávať úlohu v identite vašej značky.

 

Písma a farby

 

Písmo a farby by mali byť uzamknuté v pokynoch pre vašu značku. Vyberte si hlavnú, sekundárnu a terciárnu farebnú paletu, s ktorou sa bude pracovať. Môžete tiež určiť, ako by sa tieto farby mali použiť v rámci rôznych doplnkov, a ktoré farby by sa mali kombinovať.

 

Hodnotová ponuka a konkurencia

 

Čím je vaša firma jedinečná? Čo môžete ponúknuť svojim spotrebiteľom, čo iní nemôžu? Poznať rozdiel medzi vami a vašou konkurenciou je nevyhnutné pre rozvoj úspešnej značky. Sledovaním vašich konkurentov sa tiež dozviete, ktoré techniky budovania značky fungujú dobre alebo nefungujú.

 

Šablóny

 

Pravdepodobne denne posielate e-maily, používate sociálne siete alebo rozdávate vizitky potenciálnym zákazníkom. Vytváranie šablón dodá vašej firme jednotnejší, dôveryhodnejší a profesionálnejší vzhľad a dojem.

 

 

Jazyk

 

Používajte jazyk, ktorý zodpovedá osobnosti vašej značky. Jazyk, ktorý sa rozhodnete používať ako značku, bude integrovaný do celého podnikania. Je dôležité, aby ste ho starostlivo vytvorili. Je to jazyk, ktorý používate na reklamu a začlenenie na sociálnych sieťach. Vďaka jazyku môžete značku začleniť do želanej komunity a poskytovať tak kvalitný obsah. Obsah je váš predajca, váš obchod, vaše marketingové oddelenie. Je to váš príbeh. Každý obsah, ktorý publikujete odráža a definuje vašu značku.  Skvelý obsah, skvelá značka. Nudný obsah, nudná značka.

 

Silná identita značky môže vytvoriť emocionálne spojenie so spotrebiteľmi, čo môže byť pevným základom pre budovanie trvalého vzťahu so značkou. Vytvorte nezabudnuteľnú identitu značky, na ktorú zákazníci len tak nezabudnú. Vytvorenie zapamätateľnej značky si vyžaduje dôsledné používanie písma, farby, obrázkov a jazyka. Keď spotrebitelia na základe loga okamžite rozpoznajú, kto ste a za čím všetkým stojíte, stali ste sa viac než len menom a symbolom.

Originálna identita firmy podporuje spojenie so zákazníkmi a povzbudzuje ich, aby sa stali lojálnymi a opakovanými zákazníkmi. Zákazníci, ktorí sa cítia silne prepojení s vašou značkou odporučia vaše produkty alebo služby ostatným. Silná identita značky môže zvýšiť vnímanú hodnotu vašich produktov alebo služieb, čo vám umožní neustále zvyšovať zisky.

 

Vaša firemná identita je to, čo vás odlišuje od nekonečného mora konkurentov a ukazuje vašim zákazníkom, kto ste a čo môžu očakávať od spolupráce s vami. Ak chcete, aby bola vaša značka vnímaná v pozitívnom svetle, je dôležité, aby ste vyzdvihli identitu svojej značky a vytvorili návrhy, ktoré vašim zákazníkom presne vystihujú, kto ste.

 

Prieskum trhu je proces hodnotenia životaschopnosti novej služby alebo produktu prostredníctvom výskumu, ktorý sa uskutočňuje priamo s potenciálnymi zákazníkmi. Umožňuje spoločnosti definovať svoj cieľový trh, získať názory a spätnú väzbu od spotrebiteľov. Hlavným cieľom je zistiť ich záujem o produkt alebo službu. Prieskum odpovedá na rôzne otázky. Môže vám poskytnúť užitočné informácie o tom, kto sú vaši kupujúci a ako poskytovať pridanú hodnotu, ktorú im momentálne neponúka žiadna iná firma. Okrem primárnych informácií získaných priamo od spotrebiteľov sa využívajú aj sekundárne informácie - údaje dostupné z externých zdrojov.

 

Prieskum trhu je kritickým nástrojom, ktorý spoločnosti používajú na pochopenie toho, čo spotrebitelia chcú, na vývoj produktov, ktoré títo spotrebitelia budú používať. Môže byť vykonaný interne alebo treťou stranou, ktorá sa špecializuje na prieskum trhu. Testované subjekty sú zvyčajne odmeňované vzorkami produktov a poukážkami na nákup.

 

Štúdia trhu je analýza dopytu spotrebiteľov po produkte alebo službe. Zameriava sa na všetky faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po produktoch a službách. Patrí tam cena produktu, umiestnenie, konkurencia, ako aj všeobecné ekonomické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie nového produktu, či už k lepšiemu alebo horšiemu.

 

 

Prečo robiť prieskum trhu?

 

 

Spoločnosti uskutočňujú prieskum trhu pred uvedením nových produktov na trh. Určujú príťažlivosť pre potenciálnych zákazníkov prostredníctvom cieľových skupín, telefonických rozhovorov a dotazníkov. Na základe výsledkov sa určuje konečný dizajn produktu a jeho umiestnenie na trhu. Prieskum trhu jednoducho ponúka prehľad vecí, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok produktov a služieb.

 

Prieskum trhu vám umožňuje stretnúť sa s kupujúcim. Pochopením problémov vášho potenciálneho zákazníka môžete vytvoriť svoj produkt alebo službu tak, aby ho prirodzene oslovila. Výsledkom je, že môžete robiť lepšie obchodné rozhodnutia, ak máte väčší prehľad.

Základné otázky pri uvádzaní nového produktu alebo služby na trh:

 

 1. Kto je vaše cieľové publikum?
 2. Kto a čo tvorí váš trh?
 3. Od ktorého z konkurentov vaša cieľová skupina nakupuje?
 4. Čo je trendy vo vašom odvetví a v očiach kupujúceho?
 5. Čo ovplyvňuje nákupy a konverzie medzi vašim cieľovým publikom?
 6. Aké sú postoje spotrebiteľov k určitej téme, produktu, značke?
 7. Existuje dopyt po produktoch, do ktorých investujete?
 8. Aké sú neriešené alebo nedostatočne obsluhované potreby zákazníkov, ktoré možno premeniť na predajnú príležitosť?
 9. Aké sú postoje k cenám pre konkrétny produkt alebo službu?

 

Mnoho spoločností využíva prieskum trhu na testovanie nových produktov a získavanie informácií od spotrebiteľov o tom, aké druhy produktov a služieb potrebujú.

 

Napríklad spoločnosť, ktorá zvažuje začatie podnikania, môže vykonať prieskum trhu, aby otestovala životaschopnosť svojho produktu alebo služby. Ak prieskum trhu potvrdí záujem spotrebiteľov, podnik môže s istotou pokračovať vo svojom podnikateľskom pláne. Ak nie, spoločnosť môže použiť výsledky prieskumu trhu na úpravu produktu tak, aby bol v súlade so želaniami zákazníkov.

 

 

Typy prieskumu trhu

 

 

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môžete vykonávať prieskum trhu a zhromažďovať údaje o zákazníkoch, ale nemusíte sa obmedzovať len na jednu metódu prieskumu.

 

 

Osobné rozhovory

 

Spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, už od svojich počiatkov robili rozhovory s ľuďmi na ulici o novinách a časopisoch. Pýtali sa, či si spomínajú na niektorú z reklám alebo značiek, ktoré v nich boli uverejnené. Údaje zozbierané z týchto rozhovorov sa porovnávali s  publikáciami, aby sa určila účinnosť týchto reklám.

 

Focus Groups

 

Fokusová skupina je malý počet vzoriek spotrebiteľov, ktorí sa vyberú na vyskúšanie produktu alebo sledovanie reklamy. Skupina je potom požiadaná o spätnú väzbu, o vnímaní produktu, značky spoločnosti alebo konkurenčných produktov. Spoločnosť na základe zozbieraných informácií urobí rozhodnutia o tom, čo urobí s produktom alebo službou.

 

Telefonický prieskum

 

Techniku rozhovorov na ulici nahradil telefonický rozhovor. Telefonický anketár zbiera informácie efektívnejším a nákladovo prijateľnejším spôsobom.

 

Výskum prieskumu

 

Prieskumy predstavujú nákladovo efektívny spôsob zisťovania postojov spotrebiteľov bez toho, aby ste museli s niekým osobne robiť rozhovory. Spotrebiteľom sa posielajú prieskumy poštou, zvyčajne s kupónom alebo poukážkou. Tieto prieskumy pomáhajú určiť, ako spotrebitelia vnímajú produkt, značku a cenu.

 

Online prieskum

 

Keďže ľudia trávia viac času online, aktivity prieskumu trhu sa posunuli aj do virtuálneho sveta. Online prieskum trhu používa rovnaké stratégie a techniky ako tradičný primárny a sekundárny prieskum trhu, ale vykonáva sa na internete. Potenciálni zákazníci môžu byť požiadaní, aby sa zúčastnili prieskumu a poskytli spätnú väzbu na produkt.

 

Zber údajov stále používa formulár v štýle prieskumu. Ale namiesto toho, aby spoločnosti aktívne hľadali účastníkov na ulici alebo im zavolali na telefón, ľudia sa môžu rozhodnúť, že sa zaregistrujú, zúčastnia sa prieskumov a ponúknu názory, keď budú mať čas. Prečo sú online prieskumy také populárne? Sú jednoduché, lacné a môžu rýchlo nazbierať veľa údajov. Navyše, údaje sa dajú celkom jednoducho analyzovať.

 

 

Výhody prieskumu trhu

 

 

Prieskum trhu je nevyhnutný pre rozvoj značky a spokojnosť zákazníkov. Keďže je nepravdepodobné, že produkt osloví každého spotrebiteľa rovnako, silný program prieskumu trhu môže pomôcť identifikovať kľúčové demografické skupiny a trhové segmenty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú daný produkt používať.

 

Prieskum je tiež dôležitý pre rozvoj reklamného úsilia spoločnosti. Je kľúčovou súčasťou štádia výskumu a vývoja spoločnosti. Pomáha spoločnostiam vopred pochopiť životaschopnosť nového produktu, ktorý majú vo vývoji. Prieskum trhu zisťuje ako by produkt mohol fungovať v reálnom svete.

 

 

Prečo je prieskum trhu tak cenný?

 

Bez výskumu nie je možné porozumieť svojim potenciálnym zákazníkom. Možno máte všeobecnú predstavu o tom, kto sú a čo potrebujú, ale ak si chcete získať ich lojalitu, musíte ísť hlbšie. Ak vám na tom veľmi nezáleží, stratíte zákazníkov v prospech niekoho, komu áno. Analýzy vám napríklad môžu povedať, že zákazníci odchádzajú, keď sa dostanú na vašu stránku, ale iba prieskum môže vysvetliť prečo. Výskum prekonáva predpoklady, trendy a takzvané osvedčené postupy.

 

Prieskum trhu vám zabráni plánovať vo vzduchoprázdne.

Žijeme v spoločnosti obrazoviek. Z tohto dôvodu je dôležité, aby bol váš web dobre viditeľný na čo najväčšom počte zariadení, pretože nikdy neviete, na akej obrazovke sa bude váš web zobrazovať. Aby bola webová stránka úspešná, musí byť navrhnutá s ohľadom na všetkých používateľov. Responzívny webový dizajn preusporiada obsah stránky na základe zistenej obrazovky od veľkých firemných monitorov až po maličké inteligentné hodinky.

 

Podľa aktuálnych štatistík, počet mobilných užívateľov prevyšuje počet užívateľov stolných počítačov. Responzívny dizajn funguje na nových zariadeniach, dokonca aj na tých s neštandardnými rozmermi obrazovky. Nechajte sa presvedčiť úsporou nákladov a času. Responzívny dizajn je dôležitou súčasťou každej modernej webovej stratégie a mal by byť súčasťou aj tej vašej.

 

Responzívny dizajn je dôležitá vec vo webdizajne. Je to spôsob, ako zostaviť webovú stránku, aby sa jej obsah automaticky prispôsobil veľkosti obrazovky, na ktorej sa zobrazuje. Nemusíte navrhovať niekoľko webových stránok pre rôzne veľkosti obrazovky. Stačí navrhnúť iba jednu webovú stránku, ktorá sa zväčší, zmenší a prispôsobí sa zariadeniu, na ktorom sa zobrazuje. Taktiež nahrádza potrebu navrhnúť špeciálnu mobilnú aplikáciu pre používateľov smartfónov.

 

 

Cieľom responzívneho dizajnu je vyhnúť sa nesprávnej zmene veľkosti. Posúvaniu alebo približovaniu, ku ktorému dochádza na stránkach, ktoré neboli optimalizované pre rôzne zariadenia. Navigácia na týchto stránkach je často veľmi náročná a môže vás to dokonca stáť potenciálnych zákazníkov, ktorí sú frustrovaní zo snahy pohybovať sa na neprispôsobnej webovej stránke. Napríklad 60% používateľov smartfónov tvrdí, že okamžite opustia web, ak nemôžu nájsť to, čo hľadajú, alebo ak web nenačíta informácie. Responzívny dizajn je to, čo prevažná väčšina používateľov internetu uprednostňuje, pretože výrazne uľahčuje pohyb a proces vyhľadávania.

 

 

Výhody responzívneho dizajnu

 

 

 1. Efektívnosť nákladov

 

Použitím responzívneho dizajnu môžete, napríklad eliminovať náklady na platenie za mobilnú aplikáciu. Stačí investovať iba do jedného dizajnu stránky, aby oslovil všetkých návštevníkov a všetky zariadenia.

 

 1. Flexibilita

 

Responzívny dizajn umožňuje robiť zmeny rýchlo a jednoducho. Nemusíte vykonávať zmeny na dvoch a viac webových stránkach. Flexibilita, ktorú responzívny dizajn ponúka je obrovskou výhodou. Ak chcete na svojom webe rýchlo upraviť dizajn, opraviť preklep, stačí to urobiť raz.

 

 1. Vylepšená používateľská skúsenosť

 

 

Používateľská skúsenosť je pre majiteľov webových stránok kľúčová. Chcete, aby sa ľuďom páčila vaša stránka? Ak niekto navštívi web na mobilnom zariadení a jeho načítanie trvá večnosť, obrázky nemajú správne rozlíšenie, taká stránka môže pôsobiť neprofesionálne. Responzívny dizajn ponúka oveľa lepšiu používateľskú skúsenosť. Zákazníci sa budú na web vracať, pretože približovanie a posúvanie bude eliminované, obsah sa bude dať pozerať rýchlejšie a celkový dojem bude oveľa pozitívnejší.

 

 1. Optimalizácia pre vyhľadávače

 

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO je stratégia, ktorú používajú mnohé spoločnosti, aby sa zlepšili v hodnotení stránky a vo vyhľadávaní na Google. Responzívny dizajn môže pomôcť pri SEO, pretože Google uprednostňuje webové stránky, ktoré sú prispôsobené pre mobilné zariadenia.

 

 

 1. Jednoduchosť riadenia

 

Namiesto toho, aby ste si museli najať dizajnéra, ktorý by sa postaral o každý aspekt vášho webu, responzívny dizajn vám umožní vykonať zmeny rýchlo a jednoducho. Navyše, len s jednou webovou stránkou bude oveľa jednoduchšie spravovať ostatné prvky vášho marketingu. Responzivita odstraňuje veľa stresu zo správy firemnej webovej stránky.

 

 

Na čo si dávať pozor?

 

 

Obsah hlavičky

 

Na prvý pohľad hlavička prezrádza návštevníkom o webovej stránke veľa. Veľká obrazovka má dostatok priestoru na zobrazenie všetkých informácií v hlavičke webovej stránky. Na mobile už menej a váš responzívny dizajn to musí zohľadňovať. Položte si otázku, ktoré prvky by mali byť viditeľné v navigácii na mobilnom zariadení? Určite by to malo byť logo na podporu silnej identity značky, navigačná ponuka a ikona nákupného košíka.

 

Čitateľnosť textu

 

Text webovej stránky môže byť zložitým prvkom. Chcete, aby vyzeral dobre a odrážal štýl vašej značky? Musíte sa uistiť, že výber dizajnu neovplyvní čitateľnosť. Pri navrhovaní pre rôzne zariadenia musíte vziať do úvahy aj to, že veľkosť a štýl sa nemusia meniť, keď sa veľkosť obrazovky pohybuje nahor alebo nadol. Je dôležité všetko otestovať pred spustením svojho webu.

 

Vizuálna hierarchia

 

 

Neprehľadné rozloženie webových stránok sťažuje návštevníkom vidieť, na aké detaily sa majú zamerať či kam ísť ďalej, najmä na mobilných zariadeniach. Rozdeľte veľké množstvo obsahu a zložitých tém, vytvorte štruktúru informácií na stránke. Uistite sa, že máte dobre vyvážený dizajn. Pri responzívnom dizajne musíte byť opatrní, pretože prvky môžu meniť veľkosť alebo štýl, keď sa obrazovka zmenšuje.

 

Interakcia

 

Zvážte rôzne interakcie, ktoré návštevníci očakávajú, že nájdu na vašej stránke. Ak ste do hlavičky webu uviedli telefónne číslo svojej firmy, používatelia stolných počítačov ho pravdepodobne pred vytočením prepíšu do svojich telefónov. No na druhej strane, používatelia mobilných zariadení budú očakávať okamžité volanie kliknutím na ikonu.

 

Responzívny dizajn rieši veľa problémov. Vďaka nemu bude váš web vhodný pre všetky zariadenia, prispôsobí sa jeho celkový vzhľad, zvýši čas, ktorý návštevníci strávia na vašom webe a zlepší sa pozícia vo vyhľadávačoch.

 

V súčasnosti mnoho firiem a organizácií používa Facebook namiesto vytvárania webových stránok. Facebooková stránka slúži na prezentovanie osoby alebo skupiny, a je to taktiež jeden z najefektívnejších spôsobov, ako sa spojiť s ľuďmi. Stránka umožňuje zverejňovať základné informácie o firme, ponúkaných službách a produktoch. Jednoducho, je to informačný portál, ktorý nie len informuje a zabáva, ale aj pomáha firmám generovať zisky. Ktokoľvek, komu sa nejaká Facebooková stránka páči, s ňou môže interagovať, zanechať recenzie či klásť otázky.

 

Facebook patrí medzi najpoužívanejšiu platformu spomedzi sociálnych sietí na celom svete. Facebooková stránka by mala byť dôležitou súčasťou vašej marketingovej stratégie, bez ohľadu na to, aké sú vaše marketingové ciele.

 

Naučte sa nielen vytvárať firemnú stránku na Facebooku, ale ju aj efektívne používať na propagáciu svojej značky. Zostavili sme malého sprievodcu, ako stránku vytvoriť a použiť ju na rast vášho podnikania oslovením publika na Facebooku.

 

 

 

Ako začať?

 

 1. Predtým, než si vytvoríte samotnú stránku, musíte už mať založený svoj vlastný účet na Facebooku.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu ponuka, kde si vyberiete “stránka”.
 3. Nasleduje vypĺňanie základných údajov - názov, kategória a základné informácie o sebe, resp. firme.
 4. Vyberte si a nahrajte profilovú a titulnú fotku.
 5. Môžete začať pozývať ľudí, vytvárať príspevky, prepojiť si stránku s vašim už existujúcim webom, pridať obchod a podobne.

 

Spravovanie Facebookovej stránky

 

 

Existuje mnoho spôsobov, ako spravovať stránku. Zhrnieme vám pár užitočných informácií, ktoré by vám mohli pomôcť začať.

 

Po úspešnom vytvorení Facebookovej stránky budete jedinou osobou, ktorá môže publikovať príspevky, upravovať informácie o stránke a aktualizovať časovú os. Ak chcete tieto činnosti zveriť na starosť iným osobám, môžete udeliť povolenie o pridanie správcov. Správcu stránky pridáte cez Nastavenia, kde si zvolíte “Roly stránky”. V každom prípade musíte byť priateľmi na Facebooku s každým, koho chcete pridať ako spolupracovníka.

 

Role zahŕňajú:

 

Admin – úplný prístup ku všetkému.

Editor – môže upravovať stránku, odosielať správy a uverejňovať príspevky na časovú os, vytvárať reklamy na Facebooku, vidieť, ktorý správca vytvoril príspevok, komentár a zobrazovať štatistiky.

Moderátor – môže odpovedať na komentáre na stránke a odstraňovať ich, odosielať správy ako stránka, vidieť, ktorý správca vytvoril príspevok alebo komentár, vytvárať reklamy a zobrazovať štatistiky.

Inzerent – ​​môže vidieť, ktorý správca vytvoril príspevok alebo komentár, vytvárať reklamy a zobrazovať štatistiky.

Analytik – môže vidieť, ktorý správca vytvoril príspevok alebo komentár a zobraziť štatistiky.

 

 

Základné tipy, ktoré vám pomôžu, aby vaša stránka vyzerala uhladenejšie a profesionálne

 

 

Pridajte svoj web: Uistite sa, že je tam správna webová adresa.

 

Pripojte WhatsApp: Umožnite zákazníkom vás kontaktovať priamo, namiesto Facebook Messengera pripojením vašej stránky k WhatsApp Business.

 

Pridajte svoju polohu a otváracie hodiny: Ak máte prevádzku, showroom, pridajte svoju adresu a otváracie hodiny.

 

Zapnite si recenzie: Vybudujte si dôveru u nových návštevníkov uvádzaním hodnotení a recenzií na vašej Facebookovej stránke.

 

Zdieľajte zodpovedne: Stránka Facebooku je identita vašej firmy, preto je najlepšie nezdieľať nič, čo by sa dalo považovať za urážlivé alebo hanlivé.

 

Zapojte publikum: Mnoho ľudí vytvára stránky ako spôsob propagovania svojho podnikania. Uistite sa, že veci, ktoré zdieľate, budú relevantné pre ľudí, ktorým sa vaša stránka páči.

 

Experimentujte: Neexistuje žiadny univerzálny a spoľahlivý vzorec na vytvorenie úspešnej stránky na Facebooku. Preto treba vyskúšať rôzne veci, využívať všetky nástroje, aby ste zistili, čo najlepšie funguje pre vás a vaše publikum.

 

Vytvárajte reklamy na Facebooku: Budujte povedomie o značke. Facebook reklamy umožňujú používať obrázky a videá, ktoré jednoznačne upútajú pozornosť. Reklamy na Facebooku ponúkajú špecifické zacielenie, môžete si byť preto istí, že zo svojho reklamného rozpočtu vyťažíte maximum.

 

Získajte štatistiky publika: Ľudia trávia na Facebooku veľa času a používajú ho v každodennom živote z rôznych dôvodov. Údaje, ktoré zhromažďujete prostredníctvom reklám na Facebooku, poskytujú neoceniteľné informácie o zákazníkoch, s ktorými môžete ďalej pracovať.

 

Sledujte výkonnosť vášho obsahu: To pomáha neustále prispôsobovať váš obsah preferenciám publika. Môžete napríklad zistiť, že miera zapojenia je najvyššia pri video príspevkoch, no vaše textové príspevky získavajú najvyšší počet zdieľaní. Sledovanie výkonnosti vám najlepšie ukáže správnu cestu pre vás.

 

Používajte Meta Business Suite: Zastrešujúci účet, kde môžete spravovať svoje účty - Facebook a Instagram, na jednom mieste. Môžete vytvárať a plánovať príspevky, odpovedať na správy, získavať prehľady, upozornenia a oveľa viac.

 

Facebook má obrovskú používateľskú základňu a je stále najväčšou sociálnou sieťou. Firemná stránka na Facebooku je hlavným kľúčom každej marketingovej stratégie. Je to miesto, kde môžete zdieľať informácie o svojej firme a propagovať nové produkty. Slúži tiež ako informačný kanál na poskytovanie zákazníckej podpory. Firemná stránka na Facebooku ako taká vám umožňuje vytvoriť priestor na spojenie s vaším publikom. Okrem toho, nastavením obchodnej stránky získate prístup k obchodom na Facebooku a reklamným nástrojom. To vám umožňuje uvádzať svoje produkty na predaj na platforme a dokonca vytvárať platené reklamy, aby ste zvýšili svoj dosah.

 

Viete rozoznať podvodný e-mail? Alebo ste sa už v minulosti stali obeťou kyberzločinu? Metódy na odcudzenie osobných údajov v kyberpriestore sú čoraz viac sofistikovanejšie a v súčasnosti patria medzi najbežnejšie útoky na internete. Úspešný phishingový podvod môže narobiť poriadnu spúšť na bankovom účte a spôsobiť mnoho ďalších nepríjemností bežným užívateľom a firmám. Terčom phishingu je ktokoľvek. Väčšina phishingových útokov sa zameriava na množstvo e-mailových adries s nádejou, že určité percento používateľov bude oklamané.

 

Phishing je podvodná praktika, pri ktorej útočník odošle škodlivé odkazy alebo prílohy, ktoré majú za úlohu získať od obetí prihlasovacie údaje, čísla účtov, adresu bydliska a používateľské heslá. Všetky spomenuté údaje, odovzdané pri phishingovom útoku, vo väčšine prípadov vedú k finančnej strate a krádeži identity. V dnešnej dobe ide o veľmi populárny zločin, pretože je jednoduchšie niekoho oklamať, aby klikol na nebezpečný odkaz, ako prelomiť ochranu počítača.

 

Pri phishingu sa využívajú e-maily a ďalšie formy elektronickej komunikácie, vrátane sociálnych sietí, kde sa útočník vydáva za serióznu osobu, právny subjekt, dokonca môže vystupovať aj ako blízky osobný kontakt. Stačí, že obeť klikne na prílohu s nebezpečným obsahom či na odkaz, ktorý ju presmeruje na škodlivú webovú stránku. Všetky tieto webové stránky sú vytvorené tak, aby prinútili príjemcu prezradiť citlivé informácie - heslá, ID účtov, údaje o kreditných kartách.

 

Takéto podvodné zamaskované e-maily častokrát vyzerajú, že pochádzajú od banky. Útočník žiada o overenie účtu zadaním informácií o kreditnej karte. Ide o kyberzločin, ktorého cieľom je uloviť naivných príjemcov, aby prezradili čo najviac súkromných údajov. Útočník vás môže najčastejšie kontaktovať e-mailom alebo textovou správou.

 

 

 

Ako rozpoznať phishingový útok?

 

Dobre vytvorené phishingové správy je niekedy na prvý pohľad ťažké rozlíšiť od skutočných správ, nakoľko obsahujú firemné logá a iné identifikačné údaje. Phishingové webové stránky sú veľmi podobné vzhľadu oficiálnych webových stránok. Ako potom identifikovať podvodné e-maily a webové stránky? Vo väčšine prípadov nemá phishingová správa “hlbší” zmysel. Príde len tak z nenazdajky, náhodne a nevyžiadane. Nesúvisí so žiadnou aktivitou, ktorú ste predtým vykonávali online. Napríklad: “Ďakujeme, že ste zaplatili za Váš účet, overte si pre bezpečnosť ďalšie informácie.” Aj keď ste práve nič online neplatili. Phishingové správy sú vždy napísané tak, aby vyvolali pocit naliehavosti a hrozby. Cieľom je dostať príjemcu do pocitu ihneď ochrániť citlivé údaje, pričom každá správa obsahuje žiadosť o overenie osobných údajov (údaje o karte, heslá). Ďalšie užitočné indície, ktoré vám pomôžu rozoznať, že ide o podvod, sú nesprávne napísané URL adresy, preklepy, používanie Gmailovej adresy, namiesto firemnej e-mailovej adresy. Na ukradnutie údajov a identity stačí jeden úspešný phishingový útok, preto je vždy dôležité myslieť skôr, než kliknete.

 

 

 

 

Podvodný e-mail používa jazyk, ktorý sa pokúša vyvolať strach. Príklady:

 

“Nedávno sme skontrolovali váš účet a potrebujeme aktualizovať informácie, ktoré nám pomôžu poskytnúť vám väčšiu ochranu.”

 

“Máme dôvod domnievať sa, že k vášmu účtu mala prístup tretia strana. Aby ste tomu zabránili, stačí potvrdiť svoju identitu a polohu.”

 

“Zakázali sme väčšinu dostupných funkcií vášho účtu z dôvodu napadnutia. Ak chcete znova aktivovať svoj účet, musíte sa prihlásiť zo svojho zariadenia.”

 

Prečo sú phishingové útoky také účinné? Pretože využívajú slabé miesta ľudskej povahy, vrátane tendencie dôverovať iným, konať zo zvedavosti a neuvážene reagovať na naliehavé správy. Kyberzločinci používajú čoraz efektívnejšie techniky a stratégie, aby prinútili používateľov kliknúť. Phisheri dúfajú, že príjemca rýchlym čítaním podvodnej správy nebude dôkladne skúmať obsah, tým pádom si nevšimne chyby a nezrovnalosti.

 

 

Predchádzanie phishingovým útokom

 

 

Našťastie, vždy sa dá zabrániť úspešnému phishingu. Dôležité je neprepadnúť panike. Nepríjemné správy, e-maily si niekoľkokrát poriadne prečítajte. Neotvárajte neznáme alebo podozrivé prílohy, odkazy a linky. V prípade, že sa jedná o e-mail z “banky”, ihneď oslovte svoju banku, ktorá vie promptne na podobné útoky reagovať. Nikdy neklikajte na odkazy, ktoré od vás len tak vyžadujú osobné informácie. Overte si názov, URL webovej stránky pred tým, ako na ňu  kliknete. Nastavte si prehliadač, aby zabraňoval otváraniu podozrivých stránok. Používajte spam filtre. Skontrolujte si, či má podozrivá stránka SSL certifikát. Pravidelne si aktualizujte nástroje zabezpečenia vášho počítača. Používajte dostatočne silné heslá a pravidelne si ich obmieňajte. Čo je dôležité, nepoužívajte všade jedno a to isté heslo. Pomôže vám aj dvojstupňové overenie, napríklad cez telefónne číslo. Taktiež pravidelne sledujte webové stránky a aplikácie vašej banky, finančných inštitúcií, ktoré vždy informujú svojich klientov o podvodných pokusoch.

 

Vyrozprávajte príbeh vašej značky a udržujte o ňu nepretržitý záujem ľudí pomocou newsletteru. Môže to byť jeden z vašich najcennejších a najudržateľnejších marketingových nástrojov. Ak je vašim cieľom premeniť viac návštevníkov webu na platiacich zákazníkov, newsletter je ten správny nástroj, aby ste svoje vízie mohli postupne napĺňať.

 

V súčasnosti je veľmi ťažké udržať pozornosť užívateľov virtuálneho sveta. Máme k dispozícií niekoľko sociálnych médií. Číslo konzumentov na týchto platformách neustále rastie, no aj napriek tomu je nemožné, pri takom počte zdieľaných obsahov, vyhrať boj v niekoľko sekundovej pozornosti. Zapamätajte si, že váš obsah sa veľmi rýchlo stráca a navyše publikum sa nedá vlastniť.

 

Prostredníctvom newsletterov vytvárate obsah, ktorý publiku prináša hodnotu. Ak vaša firma ešte nemá túto formu oslovovania zákazníkov, mali by ste zvážiť pridanie newsletteru do vašej marketingovej stratégie, ktorá môže priniesť stabilnú návratnosť investícií a ďalšie mimoriadne cenné výhody s pridanou hodnotou. Ak pochopíte jeho dôležitosť, budete ho využívať na rast vášho podnikania a tiež budovanie značky. Ak chcete maximalizovať výsledky, musíte zabezpečiť, aby bol váš newsletter prispôsobený tak, aby oslovil cieľových príjemcov.

 

 

Čo je newsletter?

 

 

Newsletter je e-mail, odoslaný v pravidelných intervaloch, ktorý odosiela osoba, resp. firma. Obsahuje aktuálne novinky, vybraný obsah, na základe ktorého sa vaši odberatelia prihlásili na odber, výhody a mnoho ďalších užitočných informácií. Je len na vás, na čom si svoju filozofiu postavíte. Na rozdiel od automaticky odoslaných e-mailov sa newsletter zameriava na poskytovanie bezplatného a hodnotného obsahu.

 

Newsletter je nástroj, ktorý používajú podniky a organizácie na zdieľanie relevantných a cenných informácií pre zákazníkov, potenciálnych zákazníkov i fanúšikov. Poskytuje priamy prístup k doručenej pošte vášho publika, čo vám umožňuje zdieľať pútavý obsah, podporovať predaj a zvyšovať návštevnosť vašich webových stránok.

 

Ak si niekto od vás kúpil produkt, pravdepodobne si v blízkej budúcnosti nekúpi nič iné. Ako v ňom udržať naďalej záujem o vašu značku? Odpoveď je, prostredníctvom newsletteru. Posielaním nových zliav, užitočných informácií, návodov alebo tipov, zapojíte zákazníka viac do vašej značky a dosiahnete nad rámec toho, čo sa od vás očakáva.

 

 

Aký je účel a dôležitosť newsletteru?

 

Používajte newsletter, aby ste zákazníkom poskytli aktuálne informácie o vašej spoločnosti, produktoch alebo službách. Je to nenahraditeľný spôsob, ako zostať v kontakte so svojím publikom. Vytvárajte hodnotný obsah pre publikum, aby sa vždy tešilo na vaše e-maily, čo zabezpečí zapamätanie značky. Je to “bezplatný” spôsob, ktorý obohacuje čitateľa o nové vedomosti a zároveň ho podnecuje, láka, aby u vás nakúpil. Chcete si vybudovať autoritu značky? Dajte si záležať, aby bola téma v e-maily relevantná. To buduje autoritu a zároveň zvyšuje šance na získanie zákazníkov, v porovnaní s niekým, kto newsletter neposiela.

 

 

Ako vytvoriť newsletter?

 

 

Prvým krokom k vytvoreniu e-mail marketingu je stanoviť si ciele. Pre koho bude váš newsletter adresovaný? Chcete zvyšovať nákupy na webe, alebo udržať vašu značku v popredí pozornosti? Ak si odpoviete na niekoľko základných otázok, budete lepšie vedieť, čo bude v obsahu e-mailu zahrnuté. Vytvorte si svoju peronalizovanú šablónu, v ktorej použijete farby značky a logo.

 

Váš obsah by mal vzdelávať, baviť a informovať. Jednoducho poskytovať okamžitú hodnotu. Ak je to niečo, čo nepovažujete za dôležité, zrejme to nebude dôležité ani pre vaše publikum. Zistite, čo chce vaše publikum skutočne do e-mailovej schránky dostávať.

Ak ste niekedy písali obsah pre web, rôzne iné články, poprípade blog, nemali by ste mať problém ani s tvorbou newsletteru. Platia rovnaké pravidlá. Váš newsletter by mal mať pútavé nadpisy, podnadpisy a ľahko čitateľné odseky. Keďže väčšina e-mailov sa číta na mobile, pri káve, čakaní na jedlo, zabezpečte, aby boli vaše e-maily prispôsobené na mobilné zariadenia, tablety a iPady. Mali by ste používať krátke odseky, odrážky a jednoduché vety.

 

Dôležitý je najmä dizajn, preto používajte vizuálne prvky, ktoré zaručene upútajú pozornosť. Zaraďte obrázky, infografiky a priame pre-kliky na web. Nezáleží na tom, ako veľmi presvedčivý obsah bude váš newsletter mať, ak bude po vizuálnej stránke nudný a fádny. Pridajte jasné výzvy na akciu, vďaka ktorým sa čitateľ dostane na web, kde môže ihneď  interagovať.

 

 

Kľúčový je názov

 

Čo by mal obsahovať názov, resp. predmet newsletteru? Predmet v e-maily by mal poskytnúť odberateľom okamžité pochopenie, o čo ide. Snažte sa o to, aby bol váš názov zábavný a popisný zároveň. Na to, aby ste presvedčili odberateľov začať s vami interagovať, máte veľmi obmedzený čas. Jednoducho, keď odberatelia prečítajú predmet v e-maily, mali by na základe neho a svojej zvedavosti (keďže ich predmet správy dostatočne upútal) e-mail okamžite otvoriť.

 

 

 

Budujte zoznam silných odberateľov

 

Najdôležitejší aspekt newsletteru je stratégia na získavanie stále nových odberateľov. Každý nový odberateľ, ktorého pridáte do svojho zoznamu sa už ľahko môže premeniť na platiaceho zákazníka. Umiestnite na váš web výzvy na akciu, formou obrázkov na upútanie pozornosti, aby návštevníkov povzbudili na zaregistrovanie sa do vášho zoznamu. Ponúknite im darček, napríklad zľavu na ďalší nákup, aby ste ich podporili v napísaní e-mailu do okienka.

 

Požiadajte znova o e-mailovú adresu aj pri pokladni. Ľudia, ktorí si dnes kúpia vaše produkty, majú väčšiu pravdepodobnosť, že od vás budú nakupovať aj v budúcnosti, v porovnaní s úplne novými potenciálnymi zákazníkmi. Myslite aj na svojich sledovateľov na sociálnych sieťach. Povedzte svojim sledovateľom, že im ponúkate exkluzívny obsah, výhody, zľavy, ak sa prihlásia na odber.

 

 

 

Ako často posielať newsletter?

 

Aká je najlepšia frekvencia zasielania newsletteru? Určite nechcete svojich odberateľov obťažovať, no zároveň vašim cieľom je udržať ich zapojených. Umožnite svojim odberateľom vybrať si. Dajte im možnosť prihlásiť sa na odber denných, týždenných alebo mesačných e-mailov. Takto si môžete byť stopercentne istý, že vaše e-maily nebudú otravné.

 

 

Ak váš newsletter privádza odberateľov a zákazníkov na váš web, robíte to dobre. Takto môže vaša stratégia e-mail marketingu prevziať kontrolu a udržať veci v pohybe. Newsletter je základným nástrojom na získavanie potenciálnych a platiacich zákazníkov. Odoslaním kvalitného a hodnotného obsahu svojim odberateľom môžete získavať dôveru a dohnať ich, aby sa na vašu stránku pravidelne vracali a nakupovali. Na základe merania vašich e-mailových kampaní, môžete ľahko sledovať pokrok a vykonávať prípadné úpravy, ktoré vás dovedú k úspechu a ďalším výhram.

 

 

 

Chcete zdieľať nápady, propagovať značku, službu, alebo zarábať peniaze? Písanie blogu je jeden z osvedčených spôsobov, ako dať o sebe vedieť a taktiež zvýšiť návštevnosť webových stránok.

 

Ak budete postupovať podľa nášho sprievodcu blogovaním, naučíte sa pár užitočných trikov, s ktorými pri písaní vlastného blogu uspejete.

 

1. Generujte nápady

 

O čom chcete písať? Čo sú vaše ciele? Pre aké publikum chcete písať? Základom dobrého blogu je kreatívne myslenie. Ak chcete upútať a hlavne udržať svojich čitateľov na blogu, vašou úlohu je prinášať víťazné myšlienky a nápady, ktoré chcete čitateľom alebo zákazníkom ponúknuť. Začnite s brainstormingom, zapisujte si tipy na pútavé témy, ktoré by vašich čitateľov, fanúšikov mohli zaujímať. Či už použijete pracovný hárok a pero, online nástroje, alebo Dokumenty Google, hlavnou úlohou je zbieranie rôznych nápadov a tém, aby ste si mohli vytvoriť myšlienkovú mapu, ktorá vám bude pri písaní veľkým pomocníkom. Nezabudnite si všetky svoje nápady uložiť na jedno miesto!

 

 

2. Vytvorte si koncept

 

Teraz, keď máte milión skvelých nápadov, o ktorých chcete písať, je čas vybrať si jeden. Predtým, než začnete písať prvé riadky, odporúčame si vybrať tému, ktorá je pre vás dostatočne zaujímavá, aby bol prejav prirodzený a presvedčivý. Použite svoj jedinečný hlas, majte na pamäti publikum, pre ktoré je blog adresovaný a držte sa hlavnej myšlienky. Vytvorte si kostru, ktorá vám pomôže držať sa pointy. Rozmyslite si, aké a koľko odsekov, nadpisov, podnadpisov chcete v texte obsiahnuť. Načrtnite si, čomu sa chcete venovať v úvode, jadre a závere. Ak si tento postup osvojíte, nebudete zbytočne tápať a strácať sa v samotných myšlienkach a texte.

 

 

4. Myslite na gramatiku a kvalitný obsah

 

Opakovanie je matka múdrosti. Našou radou je, opakovane si texty po sebe čítajte, aby ste vašim digitálnym spotrebiteľom ponúkli kvalitné čítanie. Neignorujte krok kontrolovania a prepisovania, pretože ak stratíte dôveru u čitateľov, stratíte aj návštevnosť a zobrazenia webových stránok. Nájdite si preto čas na úpravu, odstraňujte zbytočné informácie, slovné spojenia a používajte spoľahlivé zdroje. Nezabudnite na prestávky, vďaka ktorým budete mať “nové oči”, aby ste ľahšie našli chyby. Vy a vaši čitatelia budete radi, že ste tak urobili. Dbajte na to, aby bol online obsah nie len pútavý, ale aj po pravopisnej a štylistickej stránke správny.

 

 

5. Vytvorte si kvalitný nadpis

 

Prečo kvalitný nadpis? Nadpis pre váš blog je najdôležitejším bodom. Je to jeden z hlavných ukazovateľov, či bude článok úspešný. Venujte mu preto najväčšiu pozornosť. Názov blogu slúži na upútanie pozornosti. Nastavuje očakávania čitateľov na to, čo dostanú pri čítaní vášho blogu. Nadpis slúži aj na to, aby sa obsah zobrazoval vyhľadávacím nástrojom, preto nepodceňujte jeho dôležitosť a funkciu. Pozor, týmto nemáme na mysli taktiku clickbait, na pritiahnutie čitateľov zavádzajúcim a nepravdivým titulkom. Zamerajte sa skôr na presnosť, používanie kľúčových slov, na optimalizáciu názvu pre vyhľadávače a sociálne siete. Je v poriadku, ak váš nadpis niekoľkokrát zmeníte. Ak v ňom nemáte ihneď jasno, dajte mu pracovný názov a vrátite sa k nemu, keď bude váš blog finálny a vy budete mať o ňom lepšiu predstavu.

 

 

6. Nezabudnite pridať grafiku

 

Blog bez obrázkov je neúplný a bez pridanej hodnoty. Je dôležité, aby ste svojmu blogu vdýchli život a pridali mú ďalšiu zábavnú stránku. Doplňte svoje myšlienky a nápady obrázkami, pretože to je to, čo priťahuje vašich čitateľov a dáva im lepšiu predstavu o tom, čo im vo svojom príspevku ponúkate.

7. Optimalizujte pre SEO

 

Pravdupovediac, nemá zmysel písať dych berúci blog, ak ho nikto nikdy nenájde. S viditeľnosťou vám efektívne pomôže optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). Vždy si vyhľadajte kľúčové slová pre danú tému, o ktorej idete písať. So strategickým vyhľadávaním kľúčových slov vám pomôžu dostupné doplnky, ktoré zaistia, že váš obsah sa zobrazí na začiatku výsledkov vyhľadávacieho nástroja.

 

 

8. Plánujte

 

Či už budete uverejňovať príspevky raz za deň, raz za týždeň, alebo raz za mesiac, dôležitá je pravidelnosť a konzistentnosť plánu zverejňovania. Stanovte si ciele, aby ste zostali organizovaní a disciplinovaní, pretože čitatelia musia vedieť, čo môžu od vašej stránky očakávať. Stanovte si termíny na vytvorenie a publikovanie obsahu, aby ste zostali na správnej ceste.

 

 

 

9. Zdieľajte

 

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete zdieľať vlastnú tvorbu. V prvom rade zdieľajte svoj blog na sociálnych sieťach, kde môžete prispôsobiť obsah pre každú jednotlivú platformu. Používajte hashtagy, používajte analytiku na sledovanie svojho úspechu. Zbierajte si e-maily od svojich sledovateľov, čitateľov a zákazníkov, aby ste ich mohli oslovovať prostredníctvom e-mailového marketingu.

 

Dôslednosť a pravidelnosť vytvárania obsahu vám pomôže pritiahnuť viac čitateľov. Vytvorte si rutinu, harmonogram písania a pridávania blogov. Ak budete postupovať podľa našich rád, určite budete na dobrej ceste k vytvoreniu kvalitného blogu s množstvom čitateľov. Potom sa už len pohodlne usaďte a sledujte, ako sa váš blog stáva obľúbeným a úspešným!