Identita značky

 

Rovnako ako vaša osobná identita vás robí jedinečným, identita vašej značky je to, čo ju odlišuje od všetkých ostatných a robí ju výnimočnou. Silná identita značky je dôležitá pre podniky a obchodníkov, ktorí chcú uspieť na trhu a rýchlejšie rásť.

 

Identita značky stelesňuje vizuálnu a emocionálnu stránku. Zahŕňa logo, farby, písmo, šablóny a jazyk. To všetko vyjadruje hodnoty a osobnosť každej značky. Je súborom všetkých prvkov, ktoré spoločnosť vytvára, aby svojmu spotrebiteľovi zobrazila správny imidž. Zapamätateľná a konzistentná identita značky vás odlišuje od konkurencie, podporuje dôveru a lojalitu zákazníkov.

 

Pomáha zákazníkom pochopiť, čo znamená vaša firma a uľahčuje im výber vašich produktov alebo služieb. Vďaka osobitej identite je vaša firma ľahko rozpoznateľná a pomáha zákazníkom zapamätať si a identifikovať vašu značku.

 

 

 

Branding

 

Pojem branding označuje vnímanie firmy v očiach sveta. Branding odkazuje na vzťah medzi spotrebiteľmi a vašou značkou. Ide o proces, ktorý zahŕňa budovanie povedomia o značke a lojality zákazníkov. Patria sem skúsenosti každého človeka s vašou značkou. Je to to, čo si spotrebiteľ myslí a čo cíti, keď vidí vaše logo. Vašu značku tvorí zákazník na základe jeho vnímania vašej etiky, marketingu a správania značky. Cieľom brandingu je vytvoriť značku, ktorá v zákazníkovi vzbudí dôveru.

 

Hoci branding a firemná identita sú odlišné pojmy, idú ruka v ruke, pokiaľ ide o vytvorenie úspešného podnikania s lojálnymi zákazníkmi. Značka je viac než len vlastné logo. Dobrá značka zákazníkom ukazuje, čo znamená vaša firma a prečo by vám mali dôverovať viac ako ostatným.

 

Je dôležité investovať čas do formovania firemnej identity. Musíte sa uistiť, že vaša firemná identita alebo vizuálne vnímanie vašej značky sú navzájom v súlade. A čo je najdôležitejšie, musíte sa uistiť, že spôsob, akým vás vnímajú vaši zákazníci, je v súlade s tým, ako chcete, aby vás vnímali.

 

 

Prečo je identita značky dôležitá?

 

Vytvára silný prvý dojem

 

Identita značky je hlavný aspekt brandingu. Zameriava na osobnosť vašej značky a na hodnoty, ktoré odovzdávate zákazníkom. Dobre vytvorená identita značky okamžite komunikuje hodnoty a osobnosť vašej firmy. Vytvára silný prvý dojem na potenciálnych zákazníkov.

 

Buduje dôveru

 

Profesionálna identita značky pomáha budovať dôveru zákazníkov a zvyšuje pravdepodobnosť, že si vyberú vašu firmu pred konkurenciou. Identita značky sa skladá z toho, čo hovorí vaša značka, aké sú vaše hodnoty, ako komunikujete svoj produkt a čo chcete, aby ľudia cítili, keď komunikujú s vašou firmou. Identita značky je v podstate osobnosťou vášho podnikania a prísľubom pre vašich zákazníkov.

 

Prečo je povedomie o značke dôležité? Ľudia sú ochotní od vás nakupovať, aj keď je váš produkt drahší. Ak dokážete dosiahnuť vyššie uvedené veci, identita vašej značky posilní vaše povedomie a dôveryhodnosť.

 

 

Najdôležitejšie prvky identity značky

 

 

Logo

 

Logo nepredstavuje celú identitu, no je to životne dôležitý prvok v procese budovania značky. Je to najrozpoznateľnejšia časť vašej značky. Nachádza sa na všetkom - na webových stránkach, vizitkách, online reklamách a pod. Akokoľvek je vaše logo pre branding nevyhnutné, nie je to jediný prvok, ktorý robí identitu značky silnou. Vaše produkty, obaly alebo spôsob, akým prezentujete svoje služby, to všetko musí zohrávať úlohu v identite vašej značky.

 

Písma a farby

 

Písmo a farby by mali byť uzamknuté v pokynoch pre vašu značku. Vyberte si hlavnú, sekundárnu a terciárnu farebnú paletu, s ktorou sa bude pracovať. Môžete tiež určiť, ako by sa tieto farby mali použiť v rámci rôznych doplnkov, a ktoré farby by sa mali kombinovať.

 

Hodnotová ponuka a konkurencia

 

Čím je vaša firma jedinečná? Čo môžete ponúknuť svojim spotrebiteľom, čo iní nemôžu? Poznať rozdiel medzi vami a vašou konkurenciou je nevyhnutné pre rozvoj úspešnej značky. Sledovaním vašich konkurentov sa tiež dozviete, ktoré techniky budovania značky fungujú dobre alebo nefungujú.

 

Šablóny

 

Pravdepodobne denne posielate e-maily, používate sociálne siete alebo rozdávate vizitky potenciálnym zákazníkom. Vytváranie šablón dodá vašej firme jednotnejší, dôveryhodnejší a profesionálnejší vzhľad a dojem.

 

 

Jazyk

 

Používajte jazyk, ktorý zodpovedá osobnosti vašej značky. Jazyk, ktorý sa rozhodnete používať ako značku, bude integrovaný do celého podnikania. Je dôležité, aby ste ho starostlivo vytvorili. Je to jazyk, ktorý používate na reklamu a začlenenie na sociálnych sieťach. Vďaka jazyku môžete značku začleniť do želanej komunity a poskytovať tak kvalitný obsah. Obsah je váš predajca, váš obchod, vaše marketingové oddelenie. Je to váš príbeh. Každý obsah, ktorý publikujete odráža a definuje vašu značku.  Skvelý obsah, skvelá značka. Nudný obsah, nudná značka.

 

Silná identita značky môže vytvoriť emocionálne spojenie so spotrebiteľmi, čo môže byť pevným základom pre budovanie trvalého vzťahu so značkou. Vytvorte nezabudnuteľnú identitu značky, na ktorú zákazníci len tak nezabudnú. Vytvorenie zapamätateľnej značky si vyžaduje dôsledné používanie písma, farby, obrázkov a jazyka. Keď spotrebitelia na základe loga okamžite rozpoznajú, kto ste a za čím všetkým stojíte, stali ste sa viac než len menom a symbolom.

Originálna identita firmy podporuje spojenie so zákazníkmi a povzbudzuje ich, aby sa stali lojálnymi a opakovanými zákazníkmi. Zákazníci, ktorí sa cítia silne prepojení s vašou značkou odporučia vaše produkty alebo služby ostatným. Silná identita značky môže zvýšiť vnímanú hodnotu vašich produktov alebo služieb, čo vám umožní neustále zvyšovať zisky.

 

Vaša firemná identita je to, čo vás odlišuje od nekonečného mora konkurentov a ukazuje vašim zákazníkom, kto ste a čo môžu očakávať od spolupráce s vami. Ak chcete, aby bola vaša značka vnímaná v pozitívnom svetle, je dôležité, aby ste vyzdvihli identitu svojej značky a vytvorili návrhy, ktoré vašim zákazníkom presne vystihujú, kto ste.